Liên hệ

Trường Tiểu học Giao Thiện B

Địa chỉ: Xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Vũ Bình Xuyên – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 3508535